Den europeiske reiselivsdagen markert 7. november

20181107_122209

Foto: Geir Sør-Reime

Den Europeiske reiselivsdagen ble market i Brussel 7. november. Temaet for årets konferanse var hvordan europeisk reiseliv kan styrkes gjennom bedre utnyttelse av digitalisering. Geir Sør-Reime deltok på vegne av Rogaland Fylkeskommune.

I tillegg ble den eksplosive veksten i reiselivet diskutert. En vekst som skaper store problemer for lokalbefolkningen som bor i populære reisemål. Reiseselskaper rapporter om enorm profitt, mens lokale aktører blir avspist med småpenger. Dette fører til at innbyggere blir presset ut av byer og sosiale nettverk bryter sammen. I flere destinasjoner bidra også turisme til økte utslipp av drivhusgasser og lokal forurensning. For eksempel er utslipp fra cruisenæringen et problem flere steder i Norge.

For å takle utfordringene som kommer med økningen i reiselivet, ønsker kommisjonen at næringen skal fokusere på bærekraftighet, innovasjon og utbedring av eksisterende tilbud. I tillegg er det viktig at reiselivsnæring bidrar positivt til verdiskapning for lokalsamfunn.

Det er derfor ventet at Kommisjonen i framtiden vil fokusere på smart turisme. En form for turisme som kombinerer et godt samspill mellom reiselivsnæringen, lokalindustri og forskningssektoren.