Brexit-møte i Nordsjøkommisjonen

Stavangerregionens Europakontor, deltok sammen med Rogaland Fylkeskommune på Nordsjøkommisjonens møte om Brexit i Brussel. Møtet var i regi av CPMR, hvor Rogaland Fylkeskommune er medlem. Deltakere fra Atlantic Arc Kommisjonen, som er en gruppe under CPMR, deltok også på møtet.

Møtet ble startet med foredrag fra European Policy Centre, en ledende tenke-tank i Brussel, om den foreløpige utmeldelsesavtalen. Det ble også gått gjennom hvordan en framtidig handelsavtale kan se ut, hvis utmeldelsesavtalen blir godtatt i det britiske parlamentet. Blant annet ble det drøftet hvorvidt en avtale slik som Norge har med EU vil være i overensstemmelse med Belfastavtalen og hvorvidt fiskeri vil være en del av en slik avtale. Deltakerne drøftet også hvor godt forberedt regionene og næringsliv er, hvis det ikke blir en avtale mellom EU og Storbritannia.

Brexit vil ha stor betydning for flere kystregioner. Dette gjelder for blant annet fiske og andre maritime aktiviteter. En handelsavtale vil kunne hindre EU fartøy fra å fiske i britiske områder, samtidig som britene ikke vil kunne eksporter for eksempel fisk til EU uten ekstra tariff.

En ikke-avtale mellom EU og Storbritannia, vil føre til en kollaps av dagens handelsforbindelser. Bank of England har i en studie kommet fram til at det britiske brutto nasjonale produkt vil kunne falle med 10 prosent uten en utmeldelsesavtale.

Fra norsk side har NHO publisert en sjekkliste for alle norske bedrifter for hvordan de kan forberede seg hvis det blir en ikke-avtale mellom EU og Storbritannia, den finner du her.

Om Nordsjøkommisjonen
Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner innenfor CPMR. Her deltar blant annet Rogaland fylkeskommune med regioner i Storbritannia, Danmark og Sverige. Fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak er styremedlem i CPMR.