Diskuterte framtidens EU budsjett og samhørighetspolitikken

47384064_362904701132620_8325851943620575232_n

Stavangerregionens Europakontor deltok sammen med Rogaland Fylkeskommune på CPMR seminar i Brussel om framtidens EU budsjett og samhørighetspolitikken. Europarlamentet og Rådet har de siste månedene forhandlet om EUs budsjett og har et mål om å prøve å vedta budsjettet før europavalget i mai.

Ettersom EUs tredje største økonomi og stor bidragsyter til budsjettet, Storbritannia, forlater Unionen vil EUs neste budsjett være mindre og kutt må gjennomføres. Flere områder er diskutert for kutt, blant annet den felles landbrukspolitikken, som har blitt reformert flere ganger de siste årene. Samhørighetspolitkken, også kjent som “cohesion policy”, er også diskutert som et område hvor budsjettet kan reduseres.

Samhørighetspolitikken er forankret i Lisboatraktatens artikkel 174. Målet med politkken er å bringe de ulike regionene i Europa nærmere hverandre, gjennom økonomiske overføringer fra rikere regioner som skal bidra til økonomisk, sosial og territorial utjevning. Spesielt har EUs nye medlemsland vært mottatt store økonomiske overføringer gjennom denne politikken de siste årene.

For Europas kystregioner, som i mange tilfeller har opplevd økonomiske nedgang siden 1970-tallet, er samhørighetspolitikken viktig. Lisboatraktatens artikkel 174 framhever også at regioner i omstilling skal tas spesielt hensyn til i samhørighetspolitikken. Kutt vil derfor skape problemer for økonomisk aktiviteter i kystregioner i EU og føre til en lavere sysselsetting.

Europapolitiker Jan Obrycht fra Polen framhevet at kutt i samhørighetspolitikken vil hindre innovasjon og maritime aktiviteter vil reduseres. Redusert samhørighetspolitikk kan derfor ha store konsekvenser for en kystregion som Stavangerregionen, ettersom handel med EU gjennom skipskorridorer vil reduseres.

Les mer om CPMR her.