Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019

nydalen_badeplass_oslo_info2

Foto: Oslofjorden.com

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, det er første gang en norsk by har fått tittelen, som tidligere har gått til både Stockholm (2010) og København (2014). Tildelingen av prisen til Oslo er et bevis på at byen har forbedret sin urbane miljøpolitikk og levevilkårene for byens innbyggere.

Urbane områder er kilden til mange av klimautfordringene ettersom over 2/3 av alle europeere lever i slike områder. For å adressere utfordringene og øke viljen hos byer til å omstille seg, gir Kommisjonen ut prisen europeisk miljøhovedstad. Betegnelsen deles ut til en by som har arbeidet for å forbedre klimaet lokalt.

Oslo har de siste årene tatt store steg for å forbedre sin urbane miljøpolitikk. Kommisjonen la vekt på at Oslo har arbeidet for å verne Oslomarka og at 98 prosent av byens befolkning bor innen 300 meter fra et parkområde på mer enn 1000 kvadratmeter. I tillegg har byen arbeidet med å utvikle vannveier som tidligere var i lukkede rør som fritidsområder. I tillegg satser Oslo på å utvide sykkelnettverket, bilfrie soner og er blant byene i verden som har størst andel elbiler. Innen 2020 vil byen kutte 50% av alle klimagassutslipp fra 1990 nivå, og satser på å være klimanøytrale innen 2050.

Les Oslos søknad her.

Se Oslos presentasjon her.

Og les mer om Kommisjonens kåring av Oslo her.

Finn en liste over forskjellige arrangementer her.