Deltok på Digital Cities Challenge konferanse

61989493_1567063110101413_4279829258563485696_n

Deltakerne fra venstre: Inger Bjørkum Legvold, Stavanger kommune, Bjarte Våge, Sandnes kommune og Birger Clementsen, Rennesøy kommune.

Den 5. juni deltok rådmann i Rennesøy kommune, Birger Clementsen, Bjarte Våge, Chef Digital Officer i Sandnes kommune og Inger Bjørkum Leigvold, konstituert digitaliseringssjef i Stavanger kommune på Europakommisjonens seminar om Digital Cities Challenge i Brussel.

Digital Cities Challenge er et program som har et mål å skape en læringsplatform for byer som ønsker å ta del i den digitale transformasjonen. Nye teknologier som kunstig intelligens, IoT og nye delingsmetoder på nett skaper utfordringer og muligheter for byer.

Konferansen, arrangerte av Europakommisjonen, var et ledd i å dele erfaringene byene som har deltatt i programmet har gjort og samtidig hente inn perspektiver fra næringslivet for hvordan byer og urbane områder kan ta en lederrolle og legge til rette for innovative og gode framtidige digitale løsninger.

Konferansen var også et ledd i avslutningen av første del av Digital Cities Challenge som vil relanseres som en ny strategi med navn Intelligent Cities in the 21st Century.

Les mer om konferansen her.