Styret i energiklyngen Norwergian Energy Solutions på studiebesøk

61821345_1566326023508455_1609219293990354944_n

Direktør for Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen (t.v) og styret i Norweigan Energy Solutions. De andre fra på bildet fra venstre er Kyrre Aas (UiS), Tom Huuse (GE Baker), Øystein L. Bø (UiS), Egil Aanestad (NES), Ståle Tungesvik (Equinor), Lars Raunholt (Canrig), Ulrik Olbjørn (Equinor), Paul Vigmostad, Eivind Torheim ( Wintershall), Knut Høiland (Worley), Eirik V. W. Lønning (Innovasjon Norge), Jorunn J. Sætre (NES) og Ørjan Heradstveit (ONS).

Den 3. til 4. juni arrangerte Stavangerregionens Europakontor studietur for styret i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Styret fikk en innføring i EUs politiske agenda og lærte om mulighetene for EU-finansiering av prosjekter. 

SrE hadde laget et program for Norwegian Energy Solutions som ga en innføring i EUs arbeid mot en karbonnøytral økonomi innen 2050. Lisa Maria Løvold, energiråd ved Norges Delegasjon til EU fortalte om Norges Delegasjon til EUs arbeid i Brussel. Federico Porra, DG Environment, ga en innføring i EUs arbeid med å etablere en sirkulær økonomi.

Muligheter for forskningsfinansiering

Leder for Forskningsrådet kontor i Brussel, Tor Ivar Eikaas orienterte om aktuelle temaer innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Berta Mata Güell, fra Sintef Energi fortale delegasjonen om planer og muligheter innen European Energy Research Alliance.

 

 

Andre energiklyngers arbeid

Pieter Jan Jordans fortalte om arbeidet til Flemish Innovative Business Network. Som er en energiklynge som jobber med utvikling og testing av nye teknologier innenfor vindkraft. Marta Marin Sanchz fortalte om hvordan Baskerland jobber med fornybar energi.

 

 

Statkraft og Equinor – viktige aktører i Brussel

Anne Bolle, direktør for Statkrafts kontor i Brussel, fortalte om hvordan verdens største fornybare energiselskap jobber i Brussel og hvordan de ser på utviklingen i det europeiske energimarkedet. Jannik Lindbæk, direktør for Equinors Brusselkontor orienterte om hvordan Equinor jobber med karbonfangst og investeringer i fornybare teknologier.

 

 

EUs satsning på batteriteknologi

Thore Sekkenes, direktør for EIT InnoEnergys europeiske batteriallianse (European Battery Alliance) og Pierre Serkine, rådgiver ved EIT InnoEnergy Brusselkontor, fortalte hvordan de arbeider på vegne av Kommisjonen med å etablere en europeisk batterindustri. Sekkenes fortalte blant annet om hvordan Norge har en mulighet til å etablere en verdensledende batteriindustri.

62116591_1566327276841663_7623648554778624_n

 

Les mer om Norwegian Energy Solutions her.

Se hele programmet for styret her.