Rådmannens ledergruppe på studiebesøk

 

Den 6. til 7. juni var  rådmannen i Stavanger, Per Kristian Variede og hans ledergruppe på studiebesøk i Brussel. Programmet for studiebesøket var laget av Stavangerregionens Europakontor og ga ledergruppen en innføring i aktuelle temaer i EU og en innføring i hvordan andre regioner jobber i Brussel.

Digitalisering, omstillingen til en sirkulær økonomi og en aldrende befolkninger er blant temaene EUs medlemsland har til felles med norske kommuner. Samtidig jobber EU med å imøtekomme disse problemstillingene gjennom EUs forsknings og rammeprogram, Horisont 2020.

62231793_317078869238229_4260966878890950656_n

Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife orienterte om aktuelle temaer i EU.

Aktuelle EØS-saker med innvirkning på kommunal sektor 

Første del av studiebesøket var organisert i samarbeid med KS. Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, orienterte gruppen om EU delegasjonen arbeid i Brussel. Ragnhild Skålid, utdanningsråd ved EU Delegasjonen, fortalte om hva som er aktuelt i EU innenfor utdanning, hvor blant annet Erasmus programmet er i endring. Hege Olbergsveen, miljøråd ved EU delegasjonen orienterte om EUs arbeid for å etablere en sirkulær økonomi. Einar Døsseland, næringsråd ved EU delegasjonen, fortalte om tjenestedirektivet og Visser dommen. Maren Ringstad Widme, råd for helse og mattrygghet orienterte om hva som er aktuelt innenfor helse i EU – hvor det blant annet er et stort fokus på e-helse.

 

 

Brexit og norsk næringsliv

Ingebjørg Harto, direktør for NHOs Brusselkontor, orienterte om hvordan Brexit vil påvirke Norge og ga en oppdatering om forhandlingene. Blant annet belyste hun hvordan en No-deal Brexit kan påvirke forsyningen av medisiner til Norge. Luc Tholoniat, økonomisk rådgiver til  president av Europakommisjonen, Jean Claude Juncker, orienterte om hvordan det nye Europaparlamentet vil se ut og hvordan det vil påvirke utviklingen i EU. Åse Erdal ga videre en innføring i hva som er aktuelt i EU og hvordan dette gjennom EØS-avtalen påvirker kommuner i Norge.

 

 

Spennende EU-programmer

Programoffiser i Euorpakommisjonen, Serge Novaretti, orienterte om EUs forskningsprogrammer som er aktuelle for kommuner. Blant annet fortalte han om Digital Europe og Horisont 2020.

64365187_435817293907398_5051707131594539008_n

Innføring i hvordan andre regioner arbeider

Hannele Räikkönen, direktør for Tamperes EU kontor, fortalte hvordan Tampere arbeider i Brussel og med europeiske programmer. Blant annet har regionen brukt EU programmet i omstillingen etter at byen mistet flere arbeidsplasser etter at NOKIA måtte legge ned sine aktiviteter. Anthony van de Ven, Direktør for Eindhoven Brainport EU Office, fortalte hvordan Eindhoven har jobbet for energiomstilling i regionen. Christina Teik Christensen, rådgiver ved Københavns europakontor, orienterte hvordan Købenavnsområde bruker EU programmer til å jobbe med utviklingen av helsetilbudet. Avslutningsvis, ga Ola Nord en innføring i hvordan Malmö forsøker å utvikle byen ved å følge FNs bærekraftsmål.

 

 

Se hele programmet for studiebesøket her.