Konferanse om forskningsresultater fra vegtransportprosjekter i Horisont 2020

truck_highway_calendar

4-5. desember arrangeres den tredje utgaven av “European Conference: Results from Road Transport Research in H2020 projects” i Brussel. Formålet med konferansen er å presentere forskningsresultater fra Horisont 2020 prosjekter innenfor vegtransport.

Tema for årets konferanse er grønne kjøretøy, urban mobilitet, logistikk, smarte transportsystemer, sikkerhet og automatisert vegtransport m.m.

For påmelding bruk følgende link.