Delta aktivt under EU Sustainable Energy Week

eusew-2020
Foto: EUSEW


Europakommisjonen ønsker å involvere flere aktører innen energi og klima under årets European Sustainable Energy Week (EUSEW), som finner sted mellom 22-26. juni i Brussel. 

Networking Village under EUSEW Policy Conference
Hovedarrangementet under EUs fornybaruke er den såkalte “Policy Conference”, som finner sted 23-26. juni.  Som en del av konferansen arrangeres det en tilhørende Networking Village, et sted hvor små- og mellomstorebedrifter, industri, nasjonale-, regionale-, og lokale nettverk, forbrukerassosiasjoner, innbyggergrupper og ungdomassosiasjoner kan utveksle ideer, beste-praksis og informasjon. Her kan alle delta.

I tillegg finnes det muligheter for offentlige og private organisasjoner å søke om plass til å vise seg frem i følgende fora:

 • Energy Fair
  • Halv-dags presentasjon av relevante aktiviteter gjennom interaktive presentasjoner og dynamiske diskusjoner for å vise frem arbeidet og komme i kontakt med relevante aktører fra hele Europa. Frist for å sende inn søknad er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her
 • Energy Talks
  • Hold et innlegg (10 min) om ett av organisasjonens innovative initiativer, etterfulgt av en interaktiv Q&A sesjon med publikum.
  • Frist for å sende inn søknad er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her.
 • Energy Lab
  • Hovedmøtepunkt under Networking Village som gir aktører muligheten til å pitche et prosjekt eller en idé foran et publikum og et ekspertpanel som gir tilbakemelding og tips til strategier for å føre prosjektet videre til neste skritt. Frist er 6. mars. Se kriterier og søknadsinformasjon her.

EUSEW Awards
EU Sustainable Energy Awards deles ut under policy konferansen. Prisene tildeles aktører som har vist fremragende innovasjon innen områder som fornybar energi og energieffektivitet. Frist for å melde inn prosjekter er 10. februar. Se retningslinjer for deltakelse her.

For mer informasjon om EU Sustainable Energy Week se her og her.