Kommisjonen vil forlenge de midlertidige statsstøttereglene under pandemien

Siden pandemien brøt ut, har Europakommisjonen innført flere midlertidige endringer for rammebetingelsene for statsstøtte. Kommisjonen har igjen sendt et forslag om å videre forlenge de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte på hurtighøring hos medlemslandene. Forslaget innebærer blant annet en forlengelse av reglene ut 2021.

FOTO: CBRE

Bakgrunn: Midlertidige endringer i rammebetingelsene for statsstøtteregelverket
Europakommisjonen har gjort midlertidige endringer på statsstøtteregelverket en rekke ganger siden pandemien brøt ut i mars 2020. Den første endringen ble vedtatt 19. mars 2020. Da innebar endringen at Kommisjonen, under strenge betingelser, gav europeiske land mulighet til å foreta rekapitalisering av selskaper som nå er i vanskeligheter på grunn av koronakrisen. Betingelsene inkluderte et forbud mot å betale utbytte eller bonuser til toppledere.

Andre gang reglene ble endret var 8. mai 2020. Rammebetingelsenes formål var å gi medlemslandene mulighet til å støtte økonom, danske Margrethe Vestager, sa i en pressemelding 19. januar 2021 at pandemien enda har en stor innvirkning på livene våre, har virksomheter i Europa hardt bruk for ytterligere hjelp til å komme seg gjennom krisen, og at Kommisjonen derfor foreslår å de midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte.

Foreslår forlengelse av reglene ut 2021
De midlertidige rammebetingelsene for statsstøtte under Covid-19-pandemien skulle etter planen vare til og med 30. juni 2021. Det nye forslaget bygger på tilbakemeldinger fra medlemslandene, gitt i en spørreundersøkelse fra desember 2020. Forslaget, som ble sendt på en hurtighøring 20. januar i år med frist på to virkedager, tar sikte på å forlenge de midlertidige rammebetingelsene ut 2021. Formålet med dette er å gi medlemslandene mulighet til å støtte virksomheter ytterligere under den pågående krisen, samtidig som det sikres like konkurransevilkår.

I lys av krisens lange varighet, foreslås det å heve taket for å yte mindre støttebeløp etter de midlertidige rammebetingelsene, opp til 1.6 millioner euro per virksomhet (med egne lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). I tillegg foreslås det å heve det maksimale støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader, opp til mellom 5-10 millioner euro per virksomhet.

Forslaget tar også sikte på å gi medlemslandene mulighet til, også på et senere tidspunkt, å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter, inkludert lån på opp til 800 000 euro per virksomhet til direkte tilskudd (også her er det lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). Formålet med dette er å gi et incentiv til medlemslandene til å velge tilbakebetalingspliktige instrumenter som støtteform.

Danmarks høringssvar
Danmark har gitt sitt høringssvar til Kommisjonens forslag. Danmark ønsker en forlengelse av de midlertidige bestemmelsene, og ser positivt på muligheten til å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter til direkte tilskudd. Danmark stiller seg derimot kritiske til at taket for å yte mindre støttebeløp ikke foreslås hevet ytterligere og foreslår å øke dette støttebeløpet til minimum 5 millioner euro. De anser også forslaget til heving av støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader som utilstrekkelig.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, anvender reglene i Kommisjonens midlertidige rammebestemmelser ved vurderingen av forenelig støtte under EØS-avtalen.

  • Les om det nye midlertidige statsstøtteforslaget på Stortinget.no her.
  • Les mer om de første midlertidige endringene i statsstøtteregelverket her.