Erasmus+ Kontaktseminar: No Dead Ends – Guidance Supporting all the Way

When? February 13, 2022

Mellom 13. – 16. februar 2022 kan du delta på et internasjonalt seminar sammen med deltakere fra hele Europa. Seminaret ønsker å være en åpen møteplass og gi muligheter til nettverksbygging.

Seminaret passer for de som jobber med karriereveiledning på alle nivåene og med ulike brukere (ungdommer/elever, studenter, voksne).

Seminaret planlegges som et fysisk arrangement, men arrangøren vil kunne endre dette dersom nødvendig.

Diku vil støtte deltakelse til 4 personer. Individer som ønsker å delta må være tilknyttet en institusjon (skole, kommune, fylkeskommune, universitet, osv.)

Deltakere som Diku velger må forplikte seg til å delta på hele konferansen.Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 15. desember 2021 kl. 12.

Share