Erasmus+ politikkutviklingsprosjekt

When? June 4, 2024

Søknadsfrist 4. juni 2024 kl. 17.00

Hvem kan søke

Utlysningen består av seks tema og tretten prioriterte områder, og hver av disse retter seg mot spesifikke målgrupper innen utdannings- og opplæringssektoren.

Politikkutviklingsprosjekter krever i de fleste tilfeller et bredt sammensatt utvalg av partnere (forskere, myndigheter, fagbevegelse, utdanningsinstitusjoner …), og der må være minst tre hovedsøkere fra tre Erasmus+ deltakerland.

Deltakelse av myndigheter eller av organisasjoner som har innflytelse på myndighetsnivå (for eksempel sosiale partnere) er en forutsetning i disse prosjektene. Se utlysningsdokumentet for mer informasjon.

Om tilskuddet

Erasmus+ politikkutviklingsprosjekt skal understøtte EUs politikk på utdannings- og opplæringsfeltet, gjennom å:

  • Identifisere og utvikle innovative tilnærminger innen utdanning og opplæring som potensielt kan skaleres opp og føre til utbedringer på systemnivå
  • Teste ut i praksis teoretiske antakelser, og vurdere potensialet for å bli implementert, replisert eller oppskalert.

Utlysningen består av seks tema og tretten prioriterte områder, og hver av disse retter seg mot spesifikke målgrupper innen utdannings- og opplæringssektoren, og har sine definerte mål og kriterier.

Slik søker du

Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Share