ERC søknadslesedag i StavangerWhere? Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom U-021

When? August 23, 2023 12:30 am

Noregs forskingsråd arrangerer “ERC søknadslesedagar” for forskarar som planlegg ein søknad til The European Research Council (ERC). 

På lesedagen får du høve til å sjå på søknader som har fått finansiering frå ERC, for å sjå korleis eit vellykka ERC-prosjekt kan strukturerast. Over 60 norske ERC-grantees har vore så vennlege å gi løyve til at vi kan gjere søknaden deira tilgjengeleg på lesedagen.  

Viss du har spørsmål rundt ERC-søknaden din så kan du kontakte EU-rådgivar/rådgivar for ekstern-finansiering på institusjonen din, eller oss som er nasjonale kontaktpersonar for ERC (NCP´er), sjå kontaktinformasjon under. Du finn også all informasjon om søknadstypar og aktuelle utlysingar på ERCs nettsider. 

Dette er ein stille lesesesjon utan program. For meir informasjon sjå påmeldingssida.

Share