European Health Week 2022

When? May 16, 2022


EUPHA (European Public Health Association) arrangerer europeisk folkehelseuke (EUPHW) 16. til 20. mai. Årets arrangement har overordnet tema “Helse gjennom livssyklusen” og fordeler seg over fem dager med ulike tematikk:

Formålet med EUPHW er å øke bevisstheter rund folkehelse og framme samhandling mellom europeiske folkehelseaktører.

For å lære mer om hvordan du kan delta, eller være medarrangør, se EUPHW sine sider her.

Share