Forskningsrådet arrangerer åpen digital kafé om Horisont Europa – klynge 6 – Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljøWhere? Online

When? January 25, 2023 9:00 am

Price? Gratis

Forskningsrådet arrangerer digital café for klynge 6 i Horisont Europa.

Alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til klynge 6 er velkommen. Også andre personer som er nysgjerrige på mulighetene som finnes i klynge 6 er velkomne. Det vil være fokus på prosjektforslag som skal sendes inn rettet mot Horisont Europa klynge 6. Forskningsrådet inviterer inn personer som allerede deltar i EU-prosjekter og som evaluatorer til å dele sine erfaringer.

Det er ikke en satt en agenda da de ønsker en uformell dialog. Hensikten er å skape en arena der deltakerne er villige til å dele spørsmål, utfordringer, ideer og diskutere dem i fellesskap. Innholdet i den åpne kaféen er dermed drevet av deltakere.

Share