Horisont Rogaland: EU-rådgiverforum på helseWhere? HelseCampus

When? February 10, 2022

Price? Gratis, påmelding påkrevd

EU-nettverket Horisont Rogaland arrangerer jevnlig rådgiverforum innenfor ulike tema, myntet på EU-rådgivere og andre som jobber med EU-finansiering og -prosjekt i regionen.

I februar arrangeres årets første forum, denne gang i fysisk format. På programmet står blant andre Line THurup Thomsen, som er leder for nyoppstartede HelseCampus. Du vil også få høre fra Forskingsrådet, ved Waqar Ahmed, som er nasjonalt kontaktpunkt for helse og digitalisering i Horisont Europa.

Vi vil også møte regionale aktører og høste av deres erfaringer; Arild Kristensen og Sergio Ferreira vil fortelle om aktuelle prosjekt og nettverk i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og si litt om hvilke kriterier som må oppfylles for å lykkes med prosjektsamarbeid på EU-nivå.

Fra Stavanger Universitetssykehus vil forskningssjef Anne Hjelle informere om prosjektmuligheter innen helse og digitalisering, to områder hvor det stadig sees nye synergier innen forskningen.

Linda Ekholm fra Stavanger kommune, som har betydelig erfaring med EU-samarbeid, vil fortelle om referansegruppen på helse, der Ekholm representerer kommunen.

Stavangerregionens Europakontor ved Helga Aunemo vil dessuten si litt om EU4Health – EUs fjerede rammeprogram for helse.

Arrangementet arrangeres kun fysisk, og deltakelse krever påmelding, da det kun er begrenset antall plasser.


Om Horisont Rogaland
Horisont Rogaland er et nettverk finansiert av Forskingsrådet, som har som mandat å øke interessen og deltakelsen i EU-prosjekter i regionen. Horisont Europa, EUs program for forsking og innovasjon står speiselt i fokus, men også andre EU-programmer er aktuelle.

Horisont Rogaland er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Stavangerregionens Europakontor (SrE). SrE sitter både i arbeidsgruppen og i styret, og er med på både planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter i nettverket.

Share