Hydrogen i Horisont Europa – og på VestlandetWhere? UiB

When? September 28, 2023 10:00 am

Del 1     Overordna om hydrogen i Horisont Europa og på vestlandet

10.00    Velkommen

10.05    Hydrogen og Europa (Marianne Haavardsholm Aandahl, NFR)

10.35    Presentasjon HyValue (Jonas Solbakken, NORCE)

10.50    Presentasjon HySchool (Merry Ho, UiB)

11.00    Presentasjonar av potensielle hydrogen-utlysingar, ved industriklyngene
                – GCE Ocean Technology (Karianne Kojen Andersen)
                – Energy Transition Norway (Kristoffer Moldekleiv)
                – Maritime Cleantech (Jan Norbeck)
                – Norwegian Offshore Wind (Tor Arne Johnsen)
                – Ocean Hyway Cluster (Stein Kvalsund)
               

Lunsj 12.15 – 13.15

Del 2     Hydrogen Valley

13.15    Presentasjon av Hydrogen Valley konsept (TBC)

13.45    Presentasjon av Heavenn Hydrogen Valley (Nederland – Geerte de Jong)

14.15    Kva skjer på hydrogen-området på vestlandet i dag?
(gjennomgang av aktivitetar og initiativ, TBC)

14.45    Pause

15.00    Presentasjon av kva Vestlandsrådet sin næringsstrategi seier om hydrogen
(Iver Jan Leren)

15.15    Paneldebatt: Kva skal til for å få til ein «Hydrogen Valley/Coast» på Vestlandet?

Debattdeltakarar TBC

16.00    Slutt

Share