Info Days klynge 6Where? Brussel/online

When? September 27, 2023

Infodagene for klynge 6 i Horisont Europa: 27. og 28. september 2023
EU-kommisjonens infodagergjennomføres hybrid, såman kan velge mellom å delta fysisk i Brussel i Charlemagne konferansesenter eller digitalt via live web stream.

På infodagene vil deltakerne få inngående informasjon om de enkelte topics som lyses ut for 2024 og ha mulighet til å stille spørsmål.

De vil også få innsikt i sentrale elementer og suksessfaktorer for forberedelsen av søknader og søknadsprosessen.
Les mer og meld deg på her.

Share