Infomøte for samfunnsoppdraget Jordhelse og klynge 6 i Horisont Europa



Where? UiS, Arkivenes hus, AH-406

When? November 1, 2022 11:00 am

Bli med på infomøte for samfunnsoppdraget Jordhelse og klynge 6 i Horisont Europa!

Dette passer for alle som er interessert i eller allerede er i gang med prosjektforslag til denne klyngen.

Program:

11:00 Velkommen til møtet


v/ Iver Jan Leren, Rogaland Fylkeskommune og Kyrre Aas, Horisont Rogaland.

11:05 Horisont Europa og samfunnsoppdraget Jordhelse

Gudrun Langthaler og Kristin Dawes, nasjonale kontaktpersoner (NCP) Horisont Europa, Forskningsrådet

11.25 Muligheter innenfor Klynge 6

Kristin Dawes og Gudrun Langthaler, NCP, Forskningsrådet

11.45 Lunch og mingling

12:30 Workshop – Jordhelse – felles satsing og samarbeid- Living labs

Hvordan arbeide for at aktørene skal utnytte de samarbeidsmuligheter som finnes – Kan regionen bli en living Lab innenfor jordhelse?

Innlegg frå NIBIO, Desert control og UiS

13:30 Workshop – Muligheter innenfor klynge 6 Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

Digitalisering- Agritech, Nordic Edge

Matstrategien i Rogaland “Farm to fork”-utlysninger, Innledning av Rogaland fylkeskommune


14:40 Oppsummering og veien videre

Felles satsing og samarbeid i Rogaland

Share