Klimafrokost: Kan EUs klimapolitikk redde verden – og Norge?Where? Online og Media City i Bergen

When? March 15, 2023 8:00 am

“Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Hva er vedtatt og hva ligger til behandling – og hvordan påvirkes norsk næringsliv? Og: Kan EUs lederrolle i energiomstillingen gi håp om temposkifte også i andre land og verdensdeler? Det er tema på klimafrokost 15. mars på Media City i Bergen. Arrangementet strømmes også og sendes direkte på Klimastiftelsen sin Facebookside og på nettavisen Energi og Klima.

Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel, vil holde hovedinnledningen. Det blir god tid til spørsmål.

Øvrige innledere er blant andre Heidi Sydnes Egeland, doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet ved UiO, Alfred Bjørlo, stortingsrepesentant for Venstre, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, Kirsten Øysteseprosjektleder for tilnull.no og Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.”

Foto av Christian Lue på Unsplash

Share