Lynkurs 2023! EU og EØS på 1-2-3Where? Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia

When? January 25, 2023

Price? 1500 NOK.

Den 25.-26. januar 2023 arrangerer Stavangerregionens Europakontor sammen med de andre regionskontorene og KS i Brussel lynkurs i EU og EØS for våre medlemmer.

Det er et fullspekket og spennende program med aktører i Brussel som foredragsholdere. Programmet inkluderer;

  • Norges rolle i Europa – sett fra brussel
  • Hva er EØS-avtalen og hvordan fungerer den i dag?
  • EUs vekststrategi ‘Green Deal’ – going local
  • Energi – en kilde til spenning og sårbarhet i Europa
  • Brussel som samarbeidsarena for lokale interesser og lokal utvikling

Årets kurs inkluderer også 3 parallelle økter med ulike tematiske fokus;

  • Sirkulærøkonomi, bygg og nærmiljø: Hvordan utfordres vi av EUs grønne giv?
  • Motstandsdyktighet i Norge og EU: Hvordan styrke lokalsamfunnene?
  • Hvordan jobber Norge og EU for å løse kompetanse- og rekrutteringsutfordringene?

Fristen for påmelding til kurset er 16. desember kl. 12.00.

Deltakerne som får plass vil motta en bekreftelse. Det er er en øvre grense på 100 personer på kurset.

Kursavgiften inkluderer lunsj begge dagene og middag 25. januar. Andre utgifter forbundet med reise og overnatting dekker den enkelte deltaker selv.

Share