Samfunnsoppdraget (mission) på jordhelseWhere? Online

When? January 14, 2022

God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klimaendringene. Men vet vi nok om jordhelse?

Forskningsrådet inviterer til informasjonsseminar om samfunnsoppdraget i Horisont Europa om jordhelse (“Mission “A Soil Deal for Europe”).

Samfunnsoppdraget om jordhelse skal handle om å øke kunnskap og forståelse for hvor viktig det er å bidra til god jordhelse. Og ikke bare det, vi må anvende kunnskapen, eksperimentere, lære og tilpasse måten vi bruker jorda på. Endringer i jordbrukspraksis og areal- og byplanlegging, sirkulære og bioøkonomiske løsninger og ikke minst rammebetingelser vil være blant resultatene av satsningen. Et samfunnsoppdrag trenger også samfunnets engasjement, derfor skal vi engasjere oss, både unge og voksne, for å sikre sunn jord for dagens og fremtidens generasjoner.Sammen med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, inviterer Forskningsrådet til et virtuelt informasjonsseminar om samfunnsoppdraget “A Soil Deal for Europe”. De ønsker å fortelle mer om denne store satsingen og hvilke muligheter og utlysninger denne vil by på. Relevante norske aktører er invitert til å innlede med status på temaene som samfunnsoppdraget omfatter. Det blir satt av tid til å besvare spørsmål fra deltakerne. 

Share