Samspill mellom klimagassreduksjon og klimatilpasningWhere? Innovasjonsparken Ullandhaug

When? April 21, 2022

Price? 100kr

Rogaland Urban inviterer til vårseminar om samspill mellom klimagassreduksjon og klimatilpasning

Konsekvenser av klimaendringer blir tydeligere. Det er et stort nasjonalt og internasjonalt press for å gjøre noe med det. Det skjer en masse rundt oss. Men hvordan kan vi forholde oss til det og hva kan vi gjøre? På konferansen i forbindelse med årsmøtet i Rogaland Urban setter vi fokus på dette gjennom tre seksjoner. Klimaendringene tvinger frem endringer og er en drivkraft for forandring. Endringene skjer langs to parallelle spor – klimagassreduksjon (som gir effekt på lang sikt) og klimatilpasning (som gir effekt på kort sikt). Begge spor er viktige. Les mer om programmet i vedlegg og husk at frist for påmelding er 20. april.  Påmelding til post@rogalandurban.no

Share