Vestlands-konferansen 2024Where? Bergen

When? February 6, 2024

Dette er Vestlands-konferansen

Vestlandskonferansen er vestlandet sin viktigaste møteplass for næringsliv, politikk, akademia og 5000 engasjerte vestlendingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid. Vi ønsker å skape ein arena for læring og inspirasjon, der leiarar blir utfordra til å sette seg nye og djervare mål.

Vi veit vi er i grenseland for kva jorda toler, og overgangen til berekraftige løysingar går for seint. Det er krig i Europa, det er krig i Midtausten, og propaganda og polarisering splittar folk og nasjonar. Her heime verkar ein usynleg fiende: Resignasjon. Resignasjon får flinke folk  til å gje opp og gir dei kompromisslause makta.

Det er tid for å hente fram rebellane blant oss, dei som BÅDE gjer opprør mot urett, OG tek ansvar for å finne ei betre løysing. Vestlandskonferansen 2024 rettar lyskastaren mot menneske som mobiliserer, som ikkje lar seg lamme av avmakt, og som viser veg mot løysingane Vestlandet og verda treng.

Share