Vestlandskonferansen 2022Where? Grieghallen

When? April 5, 2022

«Vestlandskonferansen er Vestlandets viktigste møteplass mellom næringsliv, politikk akademia og 5000 engasjerte Vestlandingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid.»

Share