Webinar: Finansiering fra EIC Accelerator og Women TechEUWhere? Online

When? April 5, 2022 10:00 am

Price? Free

Har din bedrift ambisjoner om vekst i et internasjonalt marked? Har dere en banebrytende teknologi med høy risiko og som krever betydelig kapital før markedslansering? Delta på webinaret for å høre mer om EIC Accelerator, EUs finansieringsordning for vekstbedrifter med banebrytende løsninger!

I regi av Innovasjon Norge

Share