Webinar om EHDS – European Health Data SpaceWhere? Online

When? September 12, 2022 12:00 pm

Price? Gratis

Direktoratet for e-helse inviterer til webinar om EHDS – European Health Data Space 12. september kl. 12:00–13:15.

Tidligere i år presenterte EU-kommisjonen forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata – European Health Data Space (EHDS).

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjør Direktoratet for e-helse, med involvering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, en vurdering av EHDS for norsk helse- og omsorgssektor og helsenæring

Tiltak EU iverksetter innen det digitale indre markedet får direkte betydning for Norge og norsk næringsliv. 

12. september inviterer vi til webinar for å se nærmere på forslaget til forordning. Vi får høre perspektiver fra Helse- og omsorgsdepartementet, EU-kommisjonen og Direktoratet for e-helse.

Hold av datoen! Et mer detaljert program kommer om kort tid.

Share