Webinarserie: Bærekraftig finans – EUs taksonomisystemWhere? Online

When? September 30, 2022 9:30 am

Price? Free

For å nå det overordna målet om et klimanøytralt Europa innen 2050 har EU vedtatt en stor lovgivingspakke, Fitfor55.  

Hvordan vil disse lovendringene påvirke små- og mellomstore bedrifter i Rogaland?

Hvordan kan din bedrift forberede seg på de nye kravene?

I høst skal Grønn By, Klimapartnere Rogaland, Stavangerregionens Europakontor og Rogaland fylkeskommune arrangere en webinarserie over fire fredager der hovedtema skal være EUs Green Deal, lovgivningspakken Fitfor55, samt EUs taksonomisystem.

I webinarene har vi med oss spennende foredragsholdere og bedrifter som vil belyse disse problemstillingene.

  • Velkommen, Mette Fossan, Næringssjef, Rogaland fylkeskommune
  • Hva er EUs taksonomi? Runa Monstad, direktør Stavangerregionens Europakontor
  • Bærekraftig finans og taksonomi med blikk for Rogaland, Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
  • Innføring i regelverket, Henrik Fabian Torgrimsby, Advokatfirmaet Thommessen
  • Taksonomi i praksis. Hvordan påvirkes næringslivet i Rogaland? Guro Elgheim Sivertsen, Bærekraftsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank
  • Mulighetsrommet i taksonomien, Karen Elisabeth Ohm Heskja, Partner BlueLeap AS

Målgruppen for webinarserien er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter i Rogaland, men er åpent for alle med interesse for grønn omsitlling og næringsliv.

Dette er det første av fire webinarer:

Share