Webinarserie: Fitfor55 og energiWhere? Online

When? October 21, 2022

Price? Free

For å nå det overordna målet om et klimanøytralt Europa innen 2050 har EU vedtatt en stor lovgivingspakke, Fitfor55.  

Hvordan vil disse lovendringene påvirke små- og mellomstore bedrifter i Rogaland?

Hvordan kan din bedrift forberede seg på de nye kravene?

I høst skal Grønn By, Klimapartnere Rogaland, Stavangerregionens Europakontor og Rogaland fylkeskommune arrangere en webinarserie over fire fredager der hovedtema skal være EUs Green Deal, lovgivningspakken Fitfor55, samt EUs taksonomisystem.

I webinarene har vi med oss spennende foredragsholdere og bedrifter som vil belyse disse problemstillingene.

Målgruppen for webinarserien er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter i Rogaland, men er åpent for alle med interesse for grønn omsitlling og næringsliv.

Mer info og påmeldingsskjema kommer!

Dette er det andre av i alt fire webinarer:

  • 30. september: Bærekraftig finans: EUs taksonomisystem
  • 21. oktober: Fitfor55: Energi
  • 11. november: Fitfor55: Bygg
  • 25. november: Fitfor55: Maritim næring

Share