Workshop: Helse & digitaliseringWhere? HelseCampus Stavanger

When? January 24, 2023 9:45 am

EU-enhet Vest har i samarbeid med HelseCampus Stavanger tatt iniativ til et faglig forum om sikkerhet og sensorikk. Den 24. januar er temaet EU-finanisering innen helse og digitalsering.

Påmelding gjøres her.

Program:

09.30- 09.45 Kaffe/te/registrering

09.45- 10.00 Velkommen til samling 4 Sikkerhet og Sensorikk v/ Line Hurup Thomsen og Kyrre Ås

10.00- 10.30 Mulighet for samarbeid med offentlige og private aktører v/ Cato Heimvik, Marit Hagland og Line Hurup Thomsen

10.30-10.50 Helse og digitalisering for SUS: pågående prosjekter og fremtidige satsinger v/ Anne Hjelle

10.50- 11.00 Pause

11: 00-12:00 Pågående prosjekter innen digitalisering og helse – HVL – NORCE – VID – UiS

12.00-12.20 Possibilities for EU funding for industry v/ Sergio Ferreira, EU-advisor, NSCC

12.20-13.00 Lunsj og mingling

13.00-15.00 Workshop:

  • 13.00-13.20: presentasjon av aktuelle muligheter v/ Waqar Ahmed, NFR
  • 13:20-14:30: Gruppearbeid
    • Gruppe 1 HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage: Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society
    • Gruppe 2 HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-05: Harnessing the potential of real-time data analysis and secure Point-of-Care computing for the benefit of person-centred health and care delivery
    • Gruppe 3 HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-03: Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management
  • 14.30-15.00: Presentasjon av prosjektidéer/diskusjoner fra gruppene

15.00 – 15.15 Oppsummering og veien videre v/ Kyrre Ås og Babak Ghassim

Share