Municipality of Gjesdal

Gjesdal kommune

About us

Om

Population: 12.130 | Area: 617,98 km2

Gjesdal er en av landets største sauekommuner, og kommunen har en lang historie innen ull- og tekstilindustrien. Værhodet i kommunevåpenet symboliserer dette. Kommunesenteret Ålgård ligger ved E39 og en høy andel av innbyggerne bor her.

Nærlingslivet i Gjesdal er diversifisert, både handel, sekundærindustri og landbruk står sentralt. I tillegg har reiselivsnæringen en nøkkelrolle i Gjesdal. Her finner du både Kongeparken, Byrkjedalstunet, Norwegian Outlet og Månafossen, som alle er noen av regionens største turistmål.

Mulige aktuelle tema for EU-prosjekter er digitalisering/IKT, mat, transport og mobilitet og smartby. Gjesdal har tidligere erfaring med EU-prosjekt innenfor mobilitet med prosjektet FABULOS

Gjesdal is one of the country’s largest sheep municipalities, and the municipality has a long history in the wool and textile industry. The sheeps head in the municipal coat of arms symbolizes this. Ålgård, the municipality center, is located by the E39 and a high proportion of the inhabitants live here.

The business community in Gjesdal is diversified, both trade, secondary industry and agriculture are central. In addition, the tourism industry has a key role in Gjesdal. Here you will find Kongeparken, Byrkjedalstunet, Norwegian Outlet and Månafossen, all of which are some of the region’s biggest tourist destinations.

Possible topics for EU projects for Gjesdal are digitization, food, transport and mobility and smart cities. Gjesdal has previous experience with EU projects within mobility with the project FABULOS.