Municipality of Hå

Hå kommune

About us

Om

Population: 19.223 | Area: 258 km2

Hå er den største husdyrkommunen i Norge med omtrent halvparten av arealet i kommunen er brukt til jordbruksformål. Hovedvekten i jordbruket ligg på husdyrbruk med gressdyrking.

En viktig satsing i kommunen har vært etablering av Kviamarka. Kviamarka næringspark er Norges største samlede næringsareal for foredling av mat.  Her er i dag etablert flere store aktører innen matforedling som blant annet Tine, Nortura, Prima Jæren, Den Stolte Hane og Miljøgartneriet. Samhandling mellom bedriftene gjør området til et effektivt og miljøfokusert næringsområde.

Hå kommune jobber også med digital innovasjon for bedre å betjene og involvere innbyggerne

Hå is the largest livestock municipality in Norway and bout half of the area in the municipality is used for agricultural purposes. The main emphasis in agriculture is on livestock farming with grass cultivation.

An important investment in the municipality has been the establishment of Kviamarka. Kviamarka business park is Norway’s largest business area for food processing. Several large players in food processing have been established here, such as Tine, Nortura, Prima Jæren, Den Stolte Hane and Miljøgartneriet. Collaboration between the companies makes the area an efficient and environmentally focused business area.

The municiplality of Hå also works with digital innovation to better serve and involve it’s citizens.