Municipality of Hjelmeland

Hjelmeland kommune

About us

Om

Population: 2574 | Area: 1.067,78 km

Med store fjellvidder, bratt fall mot fjorden og store mengder nedbør har Hjelmeland betydelige vannkraftressurser. Viktigst er Ulla- og Førre-vassdragene. Ulla-Førre vannkraftverk ligger i Hjelmeland, samt i Suldal og Bykle kommuner. Med en effekt på ca. 2100 MW totalt er dette det største vannkraftverkanlegget i Norge og Nord-Europa. Anlegget henter vann fra et 2000 km² stort nedbørsområde hvor den kunstige innsjøen Blåsjø blant annet ligger.

Annen næringsvirksomhet i Hjelmeland er sanduttaket NorStone med eksport til flere land. Det går også daglig en rekke trailere med fersk laks fra MOWI lakseslakteri til markedene i Europa. Hjelmeland er også kjent for sin fruktproduksjon, sammen med produksjon av tradisjonelle stoler, kalt Jærstol.

With large mountain ranges, steep falls towards the fjord and large amounts of rain and melting snow, Hjelmeland has significant hydropower resources. The most important are the Ulla and Førre watercourses. Ulla-Førre hydropower plant is located in Hjelmeland, as well as in Suldal and Bykle municipalities. With an installed power of approx. 2100 MW in total, this is the largest hydropower plant in Norway and Northern Europe. The facility collects water from a  field of 2,000 km² and includes the artificial lake Blåsjø “Blue Sea”, which serves as a multi-year reservoir.

Other business activities in Hjelmeland include the sand facility NorStone which exports to multiple countries. Also, several trailers with fresh salmon from MOWI salmon go to the markets in Europe daily. Hjelmeland is also known for its fruit production, together with the production of traditional chairs, called Jærstol in Norwegian.