Municipality of Klepp

Klepp kommune

About us

Om

Population: 20.085 | Area: 113,49 km2

Klepp kommune ligger midt på Jæren, med landskap preget av jordbrukslandskap, kystklima, og lange sandstrender. Klepp er den nest største jordbrukskommunen i Rogaland, med rundt 600 gårdsbruk. Kverneland Group på Øksnevad er den største produsenten av jordbruksutstyr i verden. Klepp kommune har også flere institusjoner knyttet til jordbruket, som forskningsstasjon for plantekultur, kontrollstasjon for svin og avlsokser med mer.

Klepp municipality is located at the center of Jæren. It’s landscape and nature are characterized by agricultural landscapes, coastal climates, and long sandy beaches. Klepp is the second largest agricultural municipality in Rogaland, with around 600 farms. Kverneland Group at Øksnevad is the largest manufacturer of agricultural equipment in the world. Also, Klepp has several institutions related to agriculture, such as research station for plant culture, control station for pigs and breeding oxes and more.