About us

Om

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er heleid av 14 kommuner og all verdiskaping går dermed til fellesskapet. Konsernet med hovedkontor i Stavanger og har virksomhet i Norge og Danmark. Selskapet teller over 1300 ansatte.

Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft.

Lyse Group is a Norwegian provider of energy, infrastructure and telecommunication, and is owned by 16 municipalities in South Rogaland. Lyse Group is a substantial national operator within renewable energy, as well as the national leader within fibre-optic broadband.

With over 100 years of hydropower history, Lyse is among country’s largest producers of renewable hydropower.