About us

Om

NORCE is an advanced research institute with strong knowledge environments and acquired professional depth. NORCE carries out research assignments that contribute to sustainable societies and value creation locally and globally. NORCE’s research activities are organized into six research areas: energy; health; climate; environment; society; and technology.

NORCE e et fremtidsrettet forskningsinstitutt med sterke kunnskapsmiljøer og bred faglig dybde. NORCE gjennomfører forskningsoppdrag som bidrar bærekraftige samfunn og verdiskapning lokalt og globalt. Forskningsvirksomheten i NORCE er organisert i seks forskningsområder: energi; helse; klima; miljø; samfunn; og teknologi.