Nordic Edge

Nordic Edge

About us

Om

Nordic Edge is a non-profit organisation owned by private companies working in close cooperation with municipalities and city administrations to promote solutions for smarter cities and communities. Based in Western Norway, but with a Nordic focus, Nordic Edge aims to be one of Europe’s most important arenas for knowledge exchange and inspiration to creators of smarter businesses, cities and societies.

Yearly, Nordic Edge hosts the Nordic Edge Expo –  the leading smart city event in the Nordics.

 

Nordic Edge er Norges offisielle innovasjonsklynge for smarte byer og samfunn. Med lokasjon på Vestlandet, men med nordisk fokus, har Nordic Edge som mål å være en av Europas viktigste arenaer for kunnskapsutveksling og inspirasjon til skapere av smartere virksomheter, byer og samfunn.

Årlig arrangerer Nordic Edge Nordic Edge Expo – det ledende smartbyarrangementet i Norden