The Port of Stavanger

Stavangerregionen Havn

About us

Om

Stavangerregionen Havn håndterer cruise,- gods,- offshore- og ferjetrafikk. Andre viktige oppgaver er eiendomsforvaltning, småbåtturisme og samarbeid med festivalarrangører og offentlige etater. Porten jobben under mottoet:

«Vi skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn»

Havnen har en sentral plassering i forhold til resten av Europa.

handles cruise, freight, offshore and ferry traffic. Other important tasks are property management, small boat tourism and collaboration with festival organizers and public agencies. The gate job under the motto:

“We will be Northern Europe’s most professional, pleasant and attractive port”

The port has a central location in relation to the rest of Europe.