Municipality of Randaberg

Randaberg kommune

About us

Om

Population: 11.452 | Area: 24,71 km2

Randaberg ligger på Jæren, og er Norges minste fastlandskommune i areal. Området som kommunen i dag ligger på, regnes for å være et av de første bebodde områdene i Norge. I dag er dette området kanskje spesielt kjent for sine vakre strender.

Randaberg er en jordbrukskommune. Dersom du spiser norsk persille, er det stor sannsynlighet for at den er produsert nettopp her. 80% av all norskprodusert persille dyrkes nemlig i Randaberg.

Potet er også et viktig Randaberg-produkt. Visste du at den første poteten som plukkes hvert år gis til kongefamilien? Dette er en over 30 år gammel tradisjon som stadig holdes i hevd.

Men Randaberg er ikke bare hjem til poteter og persille. Det ledende forskningsinstituttet NORCE, som også er medlem av SrE, har nemlig en av sine forskningsstasjoner på Mekjarvik. Her ligger senteret for marin forskning, MRC, som er i vekst.

Veiprosjektet Rogfast er også med på å sette Randaberg på kartet. Boknafjordtunnelen, som består av to løp på knappe 27 kilometer hver, vil bli verdens dypeste undersjøiske tunnel når den står ferdig. Rogfast-prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2031.

Randaberg is situated in Jæren and is Norway’s smallest municipality by area. This geographical area is considered to home to one of the first Norwegian settlements. Today the area is well known for its beautiful beaches.

Randaberg is a municipality of agriculture. Whenever eating Norwegian parsley, there is a great chance that your parsley might originate here. In fact, 80% of all Norwegian parsley production is done in Randeberg. Potato is another proud produce of Randaberg. So proud, that the first potatoes picked every spring is given to the Norwegian Royal Family – a more than 30 years’ long tradition being upheld.

But Randaberg is home to more than just parsley and potatoes. The leading research institute NORCE, which is also an SrE member, is situated with one of their research stations in Mekjarvik. Here you can find the Centre for Marine Research (MRC).

The road project Rogfast is another project putting Randaberg on the international stage. The Bokna Fjord Tunnel, with its almost 27 kilometers, will be the world’s longest sub-sea tunnel when completed in 2031.