Rogaland County Municipality

Rogaland fylkeskommune

About us

Om

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen ved å legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat. Rogaland fylkeskommune har også ansvar for ansvar for samferdsel i fylket, videregående opplæring, og tannhelsetilbud.

Rogaland County Municipality is one of the county’s largest employers with around 4,000 employees. The county municipality performs tasks every day for those who live and work in Rogaland.

Rogaland County Municipality develops the region by creating favorable conditions for business development and value creation through projects, guidance and financing schemes, with special emphasis on tourism, gas and seafood. Rogaland County Municipality is also responsible for transport in the county, upper secondary education, and dental health services.