Municipality of Sandnes

Sandnes kommune

About us

Om

Population: 81.033 | Area: 1.040,56 km2

Sandnes er en godt etablert industrikommune, og har lange tradisjoner innenfor innovasjon og nyskaping. Næringslivet er i dag preget av mye olje- og gassrelatert virksomhet, mens andre næringer er på fremmarsj, som IT, fornybar energi og dronevirksomhet. Det er et strategisk mål for Sandnes å tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser, samhandling mellom aktørene og synergier.

Sandnes kommune satser stort innenfor turisme. Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag gir muligheter for flotte, grønne turistopplevelser. Å videreutvikle denne turismen er en prioritet.

Sandnes is a well-established industrial municipality and has long traditions within innovation and entrepreneurship. Sandnes is known for the vast number of successful businesses that have it roots from here. Today, Sandnes’s business community is characterised by oil and gas-related activities, and other industries on the rise, such as IT, renewable energy and drone activities. It is a strategic goal for Sandnes to facilitate job creation, and interaction between actors and synergies.

Sandnes municipality invests heavily in tourism. Lysefjorden, Preikestolen and Kjerag provide opportunities for beautiful, green tourist experiences. Further developing this tourism is a priority.