Municipality of Sola

Sola kommune

About us

Om

Population: 27.543 | Area: 69,05 km2

Sola ligger strategisk til mellom Stavanger og Sandnes kommune. Her finner vi blant annet Stavanger lufthavn Sola, en av landets største flyplasser, og Risavika havn. Disse er med på å gjøre Sola til et knutepunkt i regionen. Rundt 25 000 personer har sitt arbeidssted i Sola kommune, og kommunen har en netto innpendling av arbeidstakere på over 8 000 personer.

Risavika havn, som er regionens største, er en betydelig base for aktivitet i Nordsjøen, og er en av landets største kontainerhavner. Det regionale energiselskapet Lyse har en terminal i Risavika for naturgass som kommer fra Kårstø.

Flere oljeselskaper har sitt norske hovedkontor i Tananger, blant annet SchlumbergerConocoPhillips og A/S Norske Shell. Flere selskaper med tilknytning til leverandør- og offshoreindustrien er også lokalisert i Sola kommune.

Sola er også en viktig jordbrukskommune.

Sola municipality is strategically located between Stavanger and Sandnes municipality., Stavanger Airport Sola, one of the country’s largest airports, is located here, along with Risavika harbor. This helps make Sola a hub in the region. Around 25,000 people have their workplace in Sola municipality, and the municipality has a net commuting of employees of over 8,000 people.

Risavika harbor, which is the region’s largest, is a significant base for activity in the North Sea and is one of the country’s largest container ports. The regional industrial and multi-utility company Lyse has a terminal in Risavika for natural gas from Kårstø.

Several oil companies have their Norwegian head office in Tananger, including Schlumberger, ConocoPhillips, and A / S Norske Shell. Multiple companies with connections to the supplier and offshore industry are also located in Sola municipality.

Sola is also an important agricultural municipality.