Stavanger University Hospital

Stavanger Universitetssjukehus

About us

Om

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er et av Norges største akuttsykehus med over 7600 ansatte. Sykehuset betjener omtrent 365 000 i sør-Rogaland– fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør.

Stavanger universitetssykehus, (SUS) har lang erfaring innen helserelatert forskning, innen områder som medisin, helsevesen, velferd og helseteknologi. Med en sterk avdeling innen kunstig intelligens er de i en perfekt posisjon til å ta en helhetlig tilnærming til integrert omsorg og nye digitale løsninger, og for å gripe prosjektmuligheter på tvers av fag. Et slikt eksempel er CLARIFY Project, som er et innovativt, multinasjonalt, multisektorielt og tverrfaglig forsknings- og opplæringsprogram innen digital patologi. SUS er også tungt investert i kreftforskning, AI og biomedisinske data – områder som står høyt på agendaen i EU-programmene.

The Stavanger University Hospital is one of Norway’s largest emergency hospitals with over 7,600 employees. The hospital serves approximately 365,000 people in southern Rogaland.

The Stavanger University Hospital, (SUS) has long experience in health-related research, in areas such as medicine, healthcare, welfare, and health technology. With a strong department within artificial intelligence, they are in a perfect position to take a holistic approach to integrated care and new digital solutions, and to seek opportunities for projects across the disciplines. One such example is the CLARIFY Project, which is an innovative, multinational, multi-sectorial, and multidisciplinary research, and training program within the area of digital pathology. SUS is heavily invested in cancer research, AI, and biomedical data – areas that are high on the agenda in the EU programs.