31 January 2018

110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Hutrig el-båt.jpg

Foto: NCE Maritime CleanTech

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Målet til prosjektet “Fram” er at kunnskapen fra pilotprosjektet skal kunne videreføres og oppskaleres til bruk i resten av Europa.

Validé har stått for mesteparten av skrivingen av den vellykkede prosjektsøknaden som har fått støtte under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. 110 millioner er en av de høyeste summene gitt til et enkelt prosjekt i forskningsprogrammet. Prosjektet slo over hundre andre prosjekter i samme utlysning.

Hurtigbåten vil kunne frakte passasjerer mellom Stavanger og Hommersåk uten klimagassutslipp. Senere vil også lignende båter i prosjektet bli testet i London og i kanalene i Belgia.

Båten som har fått navnet “TrAM” skal være i drift i Stavanger før 2022. Lærdommen fra pilotprosjektet vil bli brukt til å lage hurtige elbåter på en større skala til bruk i resten av Europa.

Les pressemeldingen fra NCE Matitime CleanTech-klyngen her, Og omtale i Dagens næringsliv her.

Share