20 November 2013

20 år er tilbakelagt – 20 spennende år venter!

20-aar-SRE

6. november var det 20-års markering for Stavangerregionens Europakontor med seminar og mottakelse i Norway House. Det ble en vellykket markering med fullt hus, interessante foredrag, og god stemning. Vi takker alle som var med og bidro til at arrangementet ble en suksess!

Christine sagen Helgø, styreleder i Stavangerregionens Europakontor og ordfører i Stavanger, ønsket velkommen. I et tilbakeblikk på kontorets historie, trakk hun blant annet Kulturhovedstadsåret 2008, de årlige delegasjonsreisene for junioreksperter på energi i Europakommisjonen samt Mediafarms levering av rollespillet i Parlamentarium som høydepunkter.  Sagen Helgø rettet også blikket fremover og satte tonen for seminaret som hadde tittelen «Innovasjonsbasert vekst – europeiske utfordringer, regionale løsninger»

Johan Stierna fra Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon orienterte om hvordan Europa og særlig Norge presterer globalt når det gjelder forskning og innovasjon. Lederne for regionskontorene til Sør-Danmark og Eindhoven presenterte deretter regionale perspektiv og eksempler på hvordan fremtidens kunnskapssamfunn kan realiseres. Toril Nag, direktør for Lyse Telecom, argumenterte for viktigheten av regionale partnerskap for å skape vekst og innovasjon. Nag poengterte også at Lyse energi ser store forretningsmuligheter i å engasjere seg i å løse samfunnsutfordringer knyttet til aldring og klima. Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, rundet av arrangementet med en hilsen til jubilanten. Programmet for seminaret kan lastes ned her.

En utstilling med fotografier fra regionen inngikk i markeringen. Stikkord for bildene var innovasjon, energi, kultur, natur og et fremtidsrettet blikk.  Nærmere 150 personer deltok i markeringen. Fra Stavangerregionen deltok rundt 50 personer på markeringen. Blant disse var flere ordførere, rektorene ved UiS og høgskolen Stord/Haugesund samt ledere fra Lyse og Stavangerregionen Havn IKS.

Den norske EU-delegasjonen har omtalt markeringen på Europaportalen, les her.

I 1993 var Stavangerregionens Europakontor det første norske regionskontoret som etablerte seg i Brussel. Kontoret representerer i dag Rogaland Fylkeskommune og 20 enkeltkommuner, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, IRIS, Lyse Energi AS og Stavangerregionen Havn IKS.  Europakontoret skal bidra til at regionens bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, myndigheter og organisasjoner kan utvikle forretnings- og samarbeidsmuligheter i Europa.

Share