27 May 2019

20 millioner i EU-støtte til UiS

ITN-forskere2.jpg (rw_largeArt_1201)

Foto: Olav Eggebø

Det er gjennom siste utlysning av det prestisjefylte forskningsprogrammet, Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN),  UiS har fått innvilget nesten 20 millioner kroner. ITN er en prosjekttype under Horisont 2020 som tilbyr innovativ og internasjonal doktorgradsutdanning på høyt nivå, med sterk involvering av aktører utenfor akademia.

Støtten vil brukes til å finansiere seks ph.d.-stillinger. De nye stillingene vil være hos Lesesenteret, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Institutt for data og eldreteknologi og Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Siden 2017 har UiS etablert støtte til utvalgte forskere innen forskjellige forskningsområder for å bedre posisjonere UiS til å motta støtte av EU. Gjennom opprettelse av prosjektkoordinatorer som får støtte i form av midler til frikjøp og reise til kurs, søknadsworkshoper og prosjektmøter. Totalt har UiS fått innvilget fire søknader av 13 innsendte, som er en meget høy uttelling i et program med mange søkere.

Les mer her.

 

Share