4 February 2013

2013 – Europaåret för medborgarna

THUMB_I076137INT1Hrf

2013 har blivit utsett till Europaåret för medborgarna. Syftet med året är primärt att lyfta fram de rättigheter som EU medborgare har. Målet är också att ta reda på vad EU-medborgarna vill ha ut av EU och hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

Europaåret för medborgare sammanfaller med att det gått 20 år sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft och unionsmedborgarskapet infördes. Att just år 2013 blev Europaåret för medborgarna beror även på att det om ett år är val till Europaparlamentet. Det finns en förhoppning om att Europaåret kan bidra till att få fler att utnyttja sin rösträtt.

År 2009 röstade endast 43% av de röstberättigade EU- medborgarna i valet till Europaparlamentet. 48 % av EU-medborgarna uppger att de inte har tillräckligt med information om sina rättigheter. EU-medborgarnas rättigheter  fastställs i EU-fördragen och infattar bl.a den fria rörligheten, rätten att anordna eller stödja ett medborgarinitiativ i syfte att efterlysa ny EU-lagstiftning samt rätten att göra en anmälan till Europeiska ombudsmannen.

Europaåret för medborgana kan därmed sammanfattas som en demokratisatsning. EU Kommissionens ordförande Barrosso har fastställt att ”den tid då den europeiska integrationen genomfördes med invånarnas tysta samförstånd är förbi. EU kan inte vara en teknokratisk, byråkratisk eller ens en diplomatisk organisation, utan måste bli mer demokratiskt.”

För att uppmärksamma Europaåret för medborgarna kommer en rad evenemang, konferenser och seminarier att anordnas i hela EU på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bl.a kommer dialoger om EUs framtid att hållas mellan politiker och allmänheten i samtliga EUs medlemsländer. Dessa debatter kan följas live här. Mer information om medborgaråret finns på den officiella hemsidan.

Share