29 November 2021

340 millioner kroner til norske aktører i Erasmus+

Arbeidsprogrammet for 2022 under Erasmus+ er nå klart, og det er i år bevilget 73 millioner kroner mer til norske aktører under programmet. Inkludering, digitalisering og grønn omstilling er stikkord i de nye utlysningene.

Med et totalt budsjett på 3,9 milliarder euro, ble arbeidsprogrammet for Erasmus+ lansert 24. november. I det programmet ligger nye muligheter for utveksling for studenter og ansatte, traineer og lærlinger.

Det er muligether for prosjektsamarbeid over grensene innen områder som utdanning og opplæring, ungdomsarbeid og sport. I tillegg kommer separate initativ som for eksempel European Universities initiative.
 

Ønskes velkommen
Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, er meget positiv til økningen i midlene:

– Det er svært gledelig at Europakommisjonen har økt budsjettet så mye. Det betyr nye muligheter til strategisk bruk av programmet, og vi håper at dette også vil gjenspeile seg i søkertallene. Vi har store ambisjoner for norsk deltakelse, og håper å fortsette den gode utviklingen fra forrige programperiode, sier han til HK-Dir.no.

Mer framtidsrettet og inkluderende
Det nye rameprogrammet for Erasmus+ løper fra 2021 til 2027. Her er det lagt mer vekt på bærekraft og inkludering enn tidligere. Dette gjenspeiles også i utlysningene for 2022.

Nytt av året er at det lanseres flere storskalaprosjekt som skal adressere aktuelle tema for inkluderende digitalisering i utdanningen og treningssystemer for det grønne skiftet. Digitalisering og grønn omstilling står høyt på agendaen hos EU-kommisjonen, og er derfor sentrale også i Erasmus+.

En annen nyhet er at tredjeland skal gis flere muligheter i programmet. Dette innebærer for eksempel bredere deltakelse innen yrkesopplæring og sport.

Mer informasjon
Du finner de nye utlysningene på erasmuspluss.no
Pressemeldingen fra EU-Kommisjonen kan du lese her.

Share