15 May 2019

5 millioner euro i EU-støtte til hydrogenferger

lmg80-deh2_060319_06

Foto: Norled

Norled og NCE Maritime CleanTech har fått EU støtte til å utvikle to hydrogenferger. Prosjektet som har partnere i Frankrike, Finland og Danmark heter FLAGSHIPS, og mottar støtte gjennom EUs rammeprogram for innovasjon og forskning, Horisont 2020. Totalt mottar partnerne 5 millioner euro.

En av fergene skal settes inn på Finnøy-sambandet utenfor Stavanger. Denne fergen skal settes i drift i løpet av 2021, i tillegg skal det opereres push båt på elven Rhône i Frankrike.

Målet med prosjektet er å erstatte bio-diesel med hydrogen som drivstoff på fergene. Både EU og shippingindustrien ser på hydrogen som et viktig virkemiddel i å redusere utslippene fra industrien. FLAGSHIPS prosjektet er derfor et viktig ledd i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger som skal bidra til en mer miljøvennlig shippingindustri.

Les mer i pressmelding fra NORLED her.

Les pressmelding fra NCE Maritime CleanTech her.

Les mer i Sysla.

Share