19 November 2015

5 selskaper fra Stavangerregionen i smartbyprogram

FOTO: Innovasjon Norge

FOTO: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge lanserte denne uken sitt FRAM Smart Cities 2015-initiativ, et åtte måneder langt lederprogram for norske teknologiselskaper, med ferdighetstrening, erfaringsutveksling og veiledning for fremstøt på det europeiske og globale marked. Selskaper fra Stavangerregionen opptar hele fem av de åtte plassene. Westcontrol, Lyse, Zaptec, Future Home og Nordic Smart Buildings bygger alle på unike konsepter med mulighet til å hevde seg internasjonalt i utviklingen av fremtidens smarte byer.

Lederprogrammet vil finne sted i Spania og Storbritannia, to land som satser betydelig på smartby-utvikling og initiativer, og som karakteriseres som såkalte ‘Living Labs’ for testing og synliggjøring av ulike innovative løsninger.

17.-19. november besøkte de åtte selskapene Smart City Expo World Congress, som arrangeres i Barcelona, hvor de fikk sjansen til å møte andre representanter for smarte byer, samt utveksle erfaringer og ideer.

I jakten på nye markeder for egenproduserte smartbyløsninger, utgjør det spanske og britiske perfekte utgangspunkt for øvrige globale muligheter, med sine mange internasjonale selskaper og forbindelser. Et eksempel er Latin-Amerika, hvor ingen andre europeiske land har bedre tilknytning til dette markedet enn Spania.

Les mer om FRAM Smart Cities 2015 på Innovasjon Norge sine hjemmesider her.

Se også Lyse sin artikkel om lederprogrammet.

Share